Friday, January 28, 2011

PERTANDINGAN BLOG PENGGUNA 2011

Kategori
  • A. Sekolah Menengah
  • B. IPTA/S, Institut Pendidikan Guru, Matrikulasi & Tingkatan 6
Syarat
  • Blog boleh menggunakan Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris. Hanya satu bahasa sahaja yang dibenarkan dalam satu blog. (Bahasa untuk komen atau perbincangan daripada orang awam adalah bebas).
  • Blog mengambil kira kreativiti, “layout” blog, penggunaan bahasa, jumlah pelawat, kekerapan penyertaan atau penglibatan orang awam.
  • Peserta mesti menggunakan laman www.blogger.com untuk mereka blog. Laman blog yang lain tidak dibenarkan.
  • Peserta hendaklah menghantar alamat blog penyertaan melalui e-mel kepada urusetia@mypengguna.comThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it bersamasama borang penyertaan pertandingan yang boleh didapati di laman web HPM, www.mypengguna.com.
  • Semua penyertaan hendaklah dihantar kepada pihak penganjur pada atau sebelum 17hb Jun 2011.
Kategori B: IPTA/S, Institut Pendidikan Guru, Matrikulasi & Tingkatan 6
Bahasa Kod Tajuk Tajuk
Malaysia BBM1 Memperbaharui tenaga rakyat Malaysia melalui penggunaan tenaga boleh diperbaharui.
BBM2 Hapuskan halangan: Persekitaran yang boleh diakses oleh semua rakyat Malaysia.
English BBE1 Renew Malaysian energy through renewable energy.
BBE2. Breaking barriers: An accessible environment for all Malaysians

No comments:

Post a Comment